FAQ

Vanliga frågor våra kunder ställer
Vi delar med oss av andras nyfikenhet!

Kostnad
Vad kostar det att renovera badrummet?

Priset på en badrumsrenovering kan variera beroende på det befintliga skicket på ditt badrum samt vilka material du väljer att arbeta med. Bara priset på ett handfat kan variera mellan ett par hundralappar till att kosta flera tusen beroende på standard och design.Vill du veta vad just ditt drömbadrum kommer att kosta så kontakta oss för en offert.

Läs mer på ”badrum”.

Vad kostar det att byta ut köket?

Kostnaden för att byta ut ett kök beror helt på hur köket du vill sätta in ser ut. Utöver prisvariationer beroende på inredning så kan designen kräva att man flyttar el och vatten.

Vill du veta vad ditt kök ligger i för prisklass, ta kontakt med oss för en offert.

Läs mer på ”kök”.

Vad kostar det att bygga garage?

Kostnaden för att bygga garage kan variera beroende på hur stort det ska vara och vilket material som ska användas.
Kontakta oss för en offert om du vill få en uppskattning på vad ditt garage kommer att kosta.

Glöm inte att söka bygglov i tid!

Vad kostar det att bygga ut hus?

Det kostar olika för olika typer av utbyggnader och material t.ex. om du bor i trä- eller tegelhus. För att ge en kvalificerad uppskattning så måste vi veta lite om huset som ska byggas ut. Kontakta oss för ett kostnadsförslag.

Du kan även läsa mer under ”bygga ut”.

Tid
Hur ser bygglovsprocessen ut?

Ansöka om bygglov
När man väl har beslutat sig för att bygga ut så gäller det att veta var man ska börja. Det första som ska göras är en ansökan om bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Tänk på att det kan ta upp till 10 veckor för byggnadsnämnden att fatta ett beslut efter det att ansökan har bedömts som komplett.
Mer information om att söka bygglov kan du hitta på boverket.se och din kommuns webbplats. På kommunens webbplats kan du även läsa om vilken information de behöver om projektet för att kunna utfärda ett bygglov då kraven kan variera från kommun till kommun.

K-ritning
Nu tas konstruktionsritningar fram av en byggnadskonstruktör som till exempel inkluderar bärkraftighet, dimensionering och stomritning.

Entreprenör
När bygglov och k-ritning är klara så är det dags att kontakta QICON för en offert.

Kontrollansvarig
Minst en certifierad kontrollansvarig måste utses. Det är den kontrollansvarige som tillsammans med byggherren ska ta fram underlag, så som kontrollplan till det tekniska byggsamrådet. Den kontrollansvarige kommer även att medverka vid samråd, besiktningar och arbetsplatsbesök.
(Fram till 1 jan 2013 kan kommunen göra undantag på kravet att den kontrollansvarige måste vara certifierad då det är en relativt ny bestämmelse.)

Bygganmälan
Från och med 2 maj 2011 behöver man inte längre göra en bygganmälan 3 veckor innan byggstart. Det ersätts med en anmälningsplikt för vissa åtgärder.

Tekniskt samråd
Byggnadsnämnden kallar till ett tekniskt samråd där du, kontrollansvarig och kommunens byggnadstekniker går igenom förslag till kontrollplan och andra detaljer inför bygget. QICON medverkar gärna på det mötet då det är bra för byggnadsprocessen att vi integreras i förarbetet så tidigt som möjligt.

Startmöte
En till två veckor innan bygget ska påbörjas träffas QICON med dig för ett startmöte. Här går vi genom omfattningen av projektet så som det är beskrivet i projektförslaget och detaljer kring materialval. Vi upprättar även en kommunikationsplan och en arbetsmiljöplan. QICON ansvarar för att föra protokoll över mötet och delge dig det.

Startbesked
Du måste ha fått ett startbesked från bygglovsnämnden för att få påbörja arbetet. I startbeskedet fastställs kontrollplanen och eventuella villkor.

Byggstart
Nu är det dags att börja byggandet. QICON infinner sig på platsen och startar bygget enligt den tidigare etablerade planen. Under hela byggnadsprocessen hålls dialog mellan dig och ansvarig projektledare från QICON.

Arbetsplatsbesök
Byggnadsnämnden kommer att besöka arbetsplatsen minst en gång under arbetets gång.

Slutbesked
För att bygget ska anses avslutat och du ska få flytta in igen krävs ett slutbesked från byggnadsnämnden som de utfärdar när de sett att alla krav är uppfyllda.

Hur lång tid tar det att bygga ut badrummet?

QICON är stolta över att kunna göra en standardrenovering på bara två veckor, men då omfattningen av en badrumsrenovering varierar från fall till fall så kan du kontakta oss om du vill veta hur lång tid renoveringen av just ditt badrum skulle ta.

Läs mer på ”badrum”.

Hur lång tid tar det att byta ut köket?

Beroende på hur omfattande renoveringen är så kan den ta allt ifrån XX till XX veckor.
Ta kontakt med oss så kan vi ge en bättre uppskattning på just ditt kök.

Läs mer på ”kök”.

Jobbar ni på kvällar och helger?
Om kunden vill ha arbetet avklarat snabbt och det går bra för grannarna så kan vi arbeta på både kvälls- och helgtid.
Bygga ut
Vad kostar det att bygga ut hus?

Det kostar olika för olika typer av utbyggnader och material t.ex. om du bor i trä- eller tegelhus. För att ge en kvalificerad uppskattning så måste vi veta lite om huset som ska byggas ut. Kontakta oss för ett kostnadsförslag.

Du kan även läsa mer under ”bygga ut”.

Hur lång tid tar det att bygga ut huset?

Att bygga ut ett hus är ett arbete som kräver planering och noggrannhet, men självklart spelar omfattningen på utbyggnaden och utseendet på originalbyggnaden in. Kontakta oss om du vill veta mer om att bygga ut.

Du kan även läsa mer under ”bygga ut”.

Jag vill bygga en altan på min tomt, gör ni sådant?
Absolut! Kontakta oss för en offert.
Utbildning
Har ni utbildade elektriker?

Vår elektriker är utbildad och tack vare att han finns i företaget så kan vi planera bra och utföra arbetet mer effektivt.

Läs mer om vilka vi är under ”om oss”.

Har ni utbildade rörmokare?

Vi har flera utbildade rörmokare inom företaget och är dessutom certifierade för våtrum av byggkeramikrådet.

Läs mer om vilka vi är under ”om oss”.

ROT och RUT
Kan jag utnyttja rotavdraget när jag anlitar er?

Våra tjänster omfattas av rotavdraget och när du anlitar QICON så behöver du inte ansöka om rotavdrag själv utan vi tar hand om hela processen. Det gör att du får ta del av skattereduktionen redan vid betalningstillfället och slipper ligga ute med pengar i väntan på skatteåterbärningen.

Det enda vi behöver för vår rapportering till skatteverket är dina personuppgifter samt information om din bostad/bostadsrättsförening.

Reduktionen sker med 30% upp till 50000kr per person och år. Skattereduktionen gäller endast arbetskostnader och inte kostnader för t.ex. material. För att få utnyttja rotavdraget så måste du äga din bostad och den måste vara äldre än fem år.

Mer om vad som omfattas av rotavdraget och när det inte gäller kan du läsa på skatteverket.se.

Rotavdraget räknas till det år som betalningen sker, så utförs arbetet i slutet av år 1 men betalning görs i början av år 2 så räknas det till skatteår 2. Det är viktigt att ha koll på om man utför arbete för en så stor summa att man riskerar överstiga maxbeloppet på avdraget.

Vad är det för skillnad på RUT- och ROT-arbeten?

RUT är en skattereduktion man kan få när man anlitar någon för att utföra hushållsnära tjänster så som städning och byggstädning, tvättning, snöskottning och barnpassning.

ROT är en skattereduktion man kan få när man anlitar någon för reparationer, underhåll samt till- och ombyggnationer på sitt hus eller sin fritidsbostad.

Om du vill ha en lista på arbeten som omfattas av avdragen så finns de på skatteverket.se

Behöver du fortfarande hjälp?
Skicka oss ett meddelande nedan!

15 + 11 =