Om QI Construction AB

Qi [ki:] står för energi. Key är nyckel. QI Construction AB är nyckelfärdigt byggande. Vi hjälper dig att hitta energin genom att förverkliga dina drömmar!

VD har ordet

När jag för flera år sedan skulle renovera mitt boende så kontaktade jag hantverkare av olika slag och av olika nationaliteter för att få hjälp med alltifrån badrum till tillbyggnad och insåg först senare att det skulle bli startskottet till QI Construction.

Jag hade ingen tidigare erfarenhet av byggbranschen och jag insåg tidigt att den här branschen var annorlunda än andra. De personer jag anlitade kom inte när de lovade, gjorde inte vad de hade sagt att de skulle göra, jobbade fem timmar och fakturerade för åtta och dessutom gick allt otroligt långsamt. Frustrationen steg och jag undrade stilla: ”Skall det behöva vara så här?”

De enda hantverkarna jag var riktigt nöjd med hittade jag hos ett bemanningsföretag för utländsk arbetskraft. Dessa hantverkare arbetade systematiskt, med hög kvalité och med hög motivation. Under renoveringstiden växte tankarna och konceptet till QI Construction fram och tog avstamp i mina egna behov i min renovering. Jag ville ha hantverkare som gjorde vad de skulle, på utsatt tid, till överenskommet pris och som kommunicerade när något inte förlöp planenligt. För det är så som professionella aktörer i andra branscher agerar. Mitt mission blev tydligt: Jag vill förändra den här branschen och dess sätt att tänka på!

Idag leder jag ett snabbväxande framgångsrikt företag inriktat mot den målgrupp som jag själv en gång representerade – konsumenter. Vår målgrupp är utmanande och också det som varje dag får mig att med glädje gå till jobbet. Utmanande på det sättet att vi återkommande har med människor att göra, som inte bygger och renoverar dagligen. Behovet av stöd och hjälp i processen, och behovet av tydlighet i kommunikationen är stort. Glädjande därför att jag känner en stor tillfredsställelse att få vara med och förverkliga människors drömmar om ett finare boende. Genom den unika kombination som QI Construction erbjuder så känner jag att vi bemästrar utmaningen och vår kundnöjdhet bekräftar detta.

Jag ser fram emot att få vara med och förverkliga även ditt projekt!

Carl Kjellberg
VD QI Construction AB

 

Vår affärsidé

QICON renoverar och bygger ut villor och lägenheter i Stockholm och dess norra förorter.

Vårt koncept är helhet, styrning och kvalitet.

Helheten

visar sig i vår ambition att ta ett totalansvar och samordna enskilda delar av en entreprenad till att passa bra ihop, inte bara inbördes utan också till redan befintliga delar i det rum som ska renoveras eller den del som ska byggas ut.
g

Styrningen

ligger i vår ansats att satsa på projektledare med akademisk bakgrund. Våra ingenjörer ser till att hålla kunden informerad under hela arbetets gång och överser hela projektet från början till slut.

Kvalité

Kvalitén

står inte bara våra duktiga hantverkare för utan den genomsyrar hela organisationen. Vi vet att de små detaljerna är lika viktiga som de stora och att de allra viktigaste detaljerna är de som inte syns.

Vårt mission statement

I en bransch med misstro mot hantverkare och flera hantverkare som tyvärr lever upp till branschens rykte, vill vi göra skillnad. Vi vill förändra branschen, rensa ut de svarta fåren, skapa transparens och på sikt få våra kunder att få förtroende för oss och våra duktiga branschkollegor.

Vår vision

Vi strävar efter att vara ett företag som levererar byggtjänster med kvalité och tillgodose våra kunders behov, vilket leder till nöjda kunder och motiverade medarbetare.

Our Values (Våra värderingar)

Q

We deliver high QUALITY by following the rules!

We take responsibility for our work. We follow the instructions from the suppliers, the guidelines of AMA and of course by all means the law. We follow the company’s policies and routines. With a clean workspace we reduce accidents and injuries. It all returns high quality and high customer satisfaction.

I

We have INTELLIGENCE and learn from mistakes!

We ask before, to avoid mistakes and are honest and stand up for mistakes if they anyway occur, so that they can be corrected with minimum damage. Everybody makes mistakes now and then, and by learning from them, we grow as individuals and improve as a company. Tools are needed by everybody, and a broken tool is of no use. We make sure our tools are working and handled with care.

C

We work through CO-OPERATION as a winning team!

We respect our colleague’s time and work. This includes the need to talk to one another, expressing needs and wants. Thinking of next step in the process, project, and next year give us a good future. We also respect the different knowledge and professions; because it is in co-operation we do good jobs! We are stronger together.

O

We show OPTIMISM and find solutions!

We are always positive to changes and open to new solutions. We help clients to make good decisions. We are recognized for the smile, the good manners and the good attitude we bring to our clients.

N

We solve our clients’ NEED by understanding!

We help the client to a better home environment, including adjusting things that is easy to fix when we have the full picture, and most of all, to have a safe home. We respect the clients wish to finish in time, by working time efficient. A happy client recommends us and wants us to come back!

Vår ekonomi

EkonomiSom beställare är det viktigt att du kan känna trygghet i att vårt företag står på en solid ekonomisk grund och att våra finanser sköts med omsorg. Detta är en garant för ett bra arbete och också en garant för att företaget tar ett långsiktigt ansvar för våra tjänster. Ett tioårigt ansvar mot konsumenter är relevant när företaget finns kvar under de kommande tio åren. En historisk stark utveckling är en bra förutsättning för att lyckas fortsätta utvecklas gynnsamt.

Vårt resultat är vi stolta över. Vi återinvesterar en stor del av överskottet i bättre bilar, bättre maskiner och utbildning och är måna om att spara en del av överskottet i form av vinst och obeskattade reserver. På allabolag kan du se de viktigaste nyckeltalen och också ladda ner vår senaste årsredovisning.

Vår omsättning ökar med ökad efterfrågan och kundnöjdhet. Vi förstår sambandet mellan nöjda kunder, nöjd personal och god tillväxt. Grafen här ovan beskriver vår ekonomiska utveckling de senaste åren.

Vår soliditet är bland landets 2% bästa och vi innehar därför för närvarande Soliditets ”trippel-A” rating.

AAA-loga

Graf resultat
Vårt resultat
 är vi stolta över. Vi återinvesterar en stor del av överskottet i bättre bilar, bättre maskiner och utbildning och är måna om att spara en del av överskottet i form av vinst och obeskattade reserver. Här kan du ladda ner vår senaste årsredovisning.

Vår omsättning ökar med ökad efterfrågan och kundnöjdhet. Grafen här ovan beskriver vår ekonomiska utveckling de senaste åren.

Vår soliditet är bland landets 2% bästa och vi innehar därför Solidites ”trippel-A” rating.


Vi på QICON
 är otroligt stolta över att kvalificera oss genom att uppfylla gasell-kraven och kommer att ta den erfarenheten med oss in i 2012 för att fortsätta göra bra resultat och utvecklas som företag.

AAA-loga

Ett gasellföretag är ett snabbväxande företag som skapar nya jobb för samhället. För att hylla de företag som bidrar till en positiv utveckling så utser Dagens Industri årligen företag till att vara gasellföretag. Kraven för att bli en gasell är bl.a. att man har en omsättning som har ökat varje år de senaste tre åren och som nu överstiger 10 Mkr, minst tio anställda, minst fördubblat sin omsättning genom organisk tillväxt och framför allt har sunda finanser.